เลือกที่รักมักที่ชัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เลือกที่รักมักที่ชัง หมายถึง ลำเอียง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เลือกที่รักมักที่ชัง เช่น

  • คนเป็นครูจะมาทำเป็นเลือกที่รักมักที่ชังมันไม่ถูกไม่ควร
  • บางครั้งก็รู้สึกเหมือนว่าหัวหน้าเลือกที่รักมักที่ชังอยู่เหมือนกัน
advertisements