เลือดตาแทบกระเด็น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เลือดตาแทบกระเด็น หมายถึง ลำบากมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เลือดตาแทบกระเด็น เช่น

  • กว่าจะได้เงินแต่ละบาทมาให้ลูกใช้พ่อแม่ต้องทำงานจนเลือดตาแทบกระเด็น
  • ที่มันราคาแพงก็เพราะกว่าจะหาสมุนไพรนี้มาได้เลือดตาแทบกระเด็น
advertisements