เลือดเข้าตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เลือดเข้าตา หมายถึง สู้อย่างไม่กลัวตาย, เข้าตาจน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เลือดเข้าตา เช่น

  • พอเลือดเข้าตาไม่ว่าอะไรที่เคยกลัวเราก็จะกล้าสู้กับมัน
  • ไม่รู้ว่าฉันสู้พวกมันได้ยังไงตอนนั้นรู้สึกเหมือนเลือดเข้าตายังไงก็ต้องรอดออกไปให้ได้
advertisements