เล่นกลอนสด แปลว่าอะไร หมายถึง…

เล่นกลอนสด หมายถึง พูดเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เล่นกลอนสด เช่น

  • ที่เราเห็นเขาแสดงได้ดีก็เพราะเขาเล่นกลอนสดเนื่องจากจำบทไม่ได้นั่นเอง
  • การขายบางครั้งก็ต้องอาศัยการเล่นกลอนสดเข้าช่วยเวลาเจอคำถามที่ไม่คาดคิด
advertisements