เล่นกับไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เล่นกับไฟ หมายถึง ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เล่นกับไฟ เช่น

  • ริจะเล่นกับไฟ หน่ำซ้ำตัวเองยังโชกไปด้วยน้ำมัน
  • นายก็รู้ว่างานนี้มันอันตรายมากยังจะเล่นกับไฟอีกหรือ
advertisements