เล่นตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เล่นตัว หมายถึง ไม่ยอมทำตามที่ขอร้องหรือข้อเสนอเพราะถือว่าตนมีค่าหรือมีดีมากกว่า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เล่นตัว เช่น

  • เวลาเขาเสนอให้รับหน้าที่สำคัญ ๆ ก็ทำเป็นเล่นตัว แล้วก็มาบ่นว่าไม่ก้าวหน้าเสียที
  • บางงานก็ต้องเล่นตัวกันบ้างไม่อย่างนั้นคุณค่าของเราก็จะลดลงตามที่เขาเสนอมา
advertisements