เล่นลิ้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เล่นลิ้น หมายถึง พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เล่นลิ้น เช่น

  • ผมไม่มีเวลาว่างพอมานั่งฟังคุณเล่นลิ้นหรอกนะ
  • เขาเล่นลิ้นจนลูกค้าเริ่มจับใจความที่เขาพูดไม่ได้
advertisements