เล่นหูเล่นตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เล่นหูเล่นตา หมายถึง แสดงอาการรักใคร่เชิงชู้สาวด้วยสายตา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เล่นหูเล่นตา เช่น

  • เป็นผู้หญิงอย่าเล่นหูเล่นตากับผู้ชายให้มากนักมันดูไม่งาม
  • ผู้หญิงบางคนเล่นหูเล่นตากับผู้ชายอย่างไม่รู้จักอาย
advertisements