เศรษฐียังรู้จักขาดไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เศรษฐียังรู้จักขาดไฟ หมายถึง คนเรามีวันพลาด, คนที่ร่ำรวยก็ยังมีวันที่ขัดสนขัดข้อง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เศรษฐียังรู้จักขาดไฟ เช่น

  • อย่าไปคิดอะไรมากแค่เรื่องเล็กน้อย ขนาดเศรษฐียังรู้จักขาดไฟเลย
  • ไม่มีใครไม่มีวันพลาดหรอก เศรษฐียังรู้จักขาดไฟเราจะพลาดบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอก
advertisements