เสียน้ำตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เสียน้ำตา หมายถึง ร้องไห้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เสียน้ำตา เช่น

  • อย่าไปเสียน้ำตาให้กับคนอย่างเขาเลยเธอ
  • เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ถึงกับต้องเสียน้ำตาเลยหรือ
advertisements