เสียยี่ห้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เสียยี่ห้อ หมายถึง เสียชื่อเสียง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เสียยี่ห้อ เช่น

  • อุตส่าห์ไปคุยเขาไว้ว่าปั้นมากับมือ ทำแบบนี้ก็เสียยี่ห้อกันหมด
  • ได้มีโอกาสไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ภาษาอังกฤษกับไม่เอาไหนเสียยี่ห้อหมด
advertisements