เสียรังวัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

เสียรังวัด หมายถึง พลอยได้รับผิดไปด้วยในเรื่องที่ตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เสียรังวัด เช่น

  • ปืนผาหน้าไม้ใครเขาให้หยิบยืมกัน เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาจะเสียรังวัดเอาได้
  • คนในบ้านไปขโมยมะม่วงของเพื่อนบ้าน เขามาต่อว่า เจ้าของบ้านก็พลอยเสียรังวัดไปด้วย
advertisements