เส้นตื้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เส้นตื้น หมายถึง หัวเราะง่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เส้นตื้น เช่น

  • หล่อนเป็นคนเส้นตื้นมาก ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรก็หัวเราะเสียแล้ว
  • คนเส้นตื้นนะเจออะไรนิดหน่อยก็หัวเราะหมด เก็บอาการไม่ค่อยอยู่
advertisements