เส้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เส้น หมายถึง บุคคลที่สามารถทำให้กระทำสิ่งใดสะดวกขึ้น, มีคนรู้จักที่สามารถทำให้ที่ต้องการบรรลุผลโดยง่ายกว่าปกติ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เส้น เช่น

  • ถ้าจะประมูลเอางานใหญ่ ๆ ก็จำเป็นต้องมีเส้นอยู่ข้างในด้วยถึงจะดี
  • ทุกวันนี้แทบทุกวงการมีแต่การเล่นเส้นทั้งนั้นในการรับคนเข้าทำงาน
advertisements