เหวี่ยงแห แปลว่าอะไร หมายถึง…

เหวี่ยงแห หมายถึง ทำคลุม ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เหวี่ยงแห เช่น
– คุณบอกมาเลยว่าเป็นใคร ไม่ใช่มาพูด เหวี่ยงแห แบบนี้
– เวลาครูอยากรู้ตัวคนทำผิดมักจะพูดแบบ เหวี่ยงแห เพื่อสังเกตพฤติกรรมเอา

advertisements