เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง หมายถึง ทำเลียนแบบผู้ที่มีกำลังทรัพย์มากกว่าตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง เช่น
– เห็นเขาขับเบนซ์ ก็ไปเช่าเบนซ์มาขับกับเขา มันเข้าทำนอง เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง แล้ว
– ตัวเองไม่มีจะกิน ยังจะบ้าซื้อโทรศัพท์ตามชาวบ้านอีก แบบนี้เขาเรียก เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

advertisements