เออออห่อหมก แปลว่าอะไร หมายถึง…

เออออห่อหมก หมายถึง พลอยเห็นตามไปด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เออออห่อหมก เช่น
– ถ้าอยากจะอยู่รอดปากเหยี่ยวปากกาล่ะก็ต้องรู้จัก เออออห่อหมก ให้ถูกกาลเทศะด้วย
– ไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำอะไรพูดอะไรก็ เออออห่อหมก ไปกับเขาเสียทุกอย่าง ระวังจะเดือดร้อนภายหลัง

advertisements