เออเออคะคะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เออเออคะคะ หมายถึง รับปากโดยไม่คิดจะทำ, รับปากให้พ้นตัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เออเออคะคะ เช่น
– เพราะว่าไป เออเออคะคะ มานั่นแหละ ถึงได้เดือดเนื้อร้อนใจมาถึงตอนนี้
– อย่า เออเออคะคะ ไปทั่ว ถ้าไปเจอคนที่เอาจริงขึ้นมาแล้วจะเดือดร้อน

advertisements