เอาใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เอาใจ หมายถึง ทำในสิ่งที่ผู้อื่นชอบเพื่อที่จะได้รับความชื่นชม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เอาใจ เช่น
– สามีภรรยาต้องรู้จัก เอาใจ กันและกันชีวิตคู่ถึงจะยืนยาว
– อย่ามัวแต่ เอาใจ ใครจนเสียความเป็นตัวของตัวเอง ชีวิตจะไม่มีความสุข

advertisements