เฮโลสาระพา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮโลสาระพา หมายถึง การออกเสียงเป็นจังหวะพร้อม ๆ กันเพื่อช่วยกันดึงหรือลากของหนัก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฮโลสาระพา เช่น
– เวลาลากของหนักจำเป็นต้องใช้คนหลายคนช่วยกันและต้องเฮโลสาระพาด้วยเพื่อจะได้ลากเป็นจังหวะไม่เสียแรงเปล่า
– ฉันได้ยินเสียงคนเฮโลสาระพากันเป็นพัก ๆ น่าจะเป็นเสียงลูกเสือกำลังช่วยกันทำฐานฝึกแน่ ๆ

advertisements