เฮโล แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮโล หมายถึง การที่คนหมู่มากพร้อมใจกันไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฮโล เช่น
– เกิดอุบัติเหตุที่ปากซอยคนแถวนั้นจึงเฮโลกันไปมุงดู
– มีคนจำนวนมากเฮโลกันไปดูการทำแผนคดีฆาตรกรรมที่กำลังเป็นข่าวดังอยู่

advertisements