เฮ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฮ หมายถึง เสียงของคนหมู่มากที่แสดงถึงความชอบอกชอบใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฮ เช่น
– ในการประชุมประจำปีบริษัทมีการแจ้งถึงการแจกโบนัสและการขึ้นเงินเดือน พนักงานจึงพากันเฮด้วยความดีใจกับข่าวที่ได้รับ
– นักเรียนในชั้นพากันเฮทุกวันเมื่อได้ยินสัญญาณให้กลับบ้านได้

advertisements