แก้ขัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

แก้ขัด หมายถึง แก้ขัดข้องให้งานลุล่วงไปก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แก้ขัด เช่น

  • ก็หาปากกาไม่เจอก็เลยใช้ดินสอเขียน แก้ขัด ไปก่อน
  • ถ้าไม่รังเกียจก็เอาโทรศัพท์เก่าเราไปใช้ แก้ขัด ก่อนก็ได้แล้วค่อยซื้อใหม่
advertisements