แก้บน แปลว่าอะไร หมายถึง…

แก้บน หมายถึง เซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ได้บนบานไว้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แก้บน เช่น

  • ปัจจุบันอาชีพรับจ้าง แก้บน มีให้พบเห็นทั่วไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
  • นายไปบนบานศาลกล่าวไว้แล้วไม่ยอม แก้บน ระวังจะเกิดเรื่องไม่ดีเอานะ
advertisements