แก้เกี้ยว แปลว่าอะไร หมายถึง…

แก้เกี้ยว หมายถึง แก้อย่างย้อนรอยให้หายกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แก้เกี้ยว เช่น

  • ผมชอบเธอก็ตอนที่เห็นเธอพูด แก้เกี้ยว ลูกค้าโดยที่ยังรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทไว้ได้
  • ที่เขากล่าวไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อ แก้เกี้ยว เท่านั้น
advertisements