แขนซ้ายแขนขวา แปลว่าอะไร หมายถึง…

แขนซ้ายแขนขวา หมายถึง บริวารหรือผู้ใกล้ชิดที่คอยทำการให้เสมือนแขนทั้งสอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แขนซ้ายแขนขวา เช่น

  • เขาสองคนก็เป็นเหมือน แขนซ้ายแขนขวา ของผมสามารถทำการอะไรก็ได้ดั่งที่ใจต้องการ
  • หากขาดพวกคุณไป ผมก็ไม่ต่างจาก แขนซ้ายแขนขวา ขาดจากตัวเหมือนกัน คงหาใครมาแทนที่ไม่ได้
advertisements