แจงสี่เบี้ย แปลว่าอะไร หมายถึง…

แจงสี่เบี้ย หมายถึง อธิบายอย่างละเอียด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แจงสี่เบี้ย เช่น

  • นี่ถ้าไม่ได้รุ่นพี่คอย แจงสี่เบี้ย ให้ฉันก็คงมืดแปดด้านไม่รู้จะหาคำตอบยังไงเหมือนกัน
  • ถ้าเธอ แจงสี่เบี้ย เสียแต่แรกพวกเราก็คงไม่ต้องวุ่นวายอยู่อย่างนี้หรอก
advertisements