แทงใจดำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

แทงใจดำ หมายถึง พูดเสียดแทงความรู้สึก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แทงใจดำ เช่น

  • นายก็พูดแทงใจดำเขาเกินไป ความจริงพูดอ้อม ๆ ก็ได้ แบบนี้จะพาลมองหน้ากันไม่ติดเอานะ
  • ฉันพูดแบบนี้แทงใจดำคุณล่ะซิ ถึงได้ไม่พอใจตวาดใส่ฉันแบบนี้
advertisements