แทรกเป็นยาดำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

แทรกเป็นยาดำ หมายถึง แทรกอยู่ทั่วไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แทรกเป็นยาดำ เช่น

  • พวกมิจฉาชีพมักจะแทรกเป็นยาดำอยู่ในคนทั่วไปอย่างเราทั้งหลาย
  • ไม่ว่าในวงการใด เรื่องที่สนทนากันมักมีเรื่องการเมืองแทรกเป็นยาดำเสมอ
advertisements