แบไต๋ แปลว่าอะไร หมายถึง…

แบไต๋ หมายถึง เปิดเผยความลับออกมาหมด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แบไต๋ เช่น

  • ในที่สุดเขาก็แบไต๋ออกมาแล้วว่าเขาจะเอาผลงานของเราไปนำเสนอเองคนเดียว
  • เมื่อวานเธอแบไต๋ออกมาเองว่าแอบเอาข้อมูลลูกค้าไปขายให้กับบริษัทเครดิตอื่น ๆ
advertisements