แผ่กระจาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

แผ่กระจาด หมายถึง นอนแผ่เต็มที่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แผ่กระจาด เช่น

  • คุณก็นอนให้มันดี ๆ หน่อยแผ่กระจาดเต็มเตียงแบบนี้ผมจะนอนยังไง
  • เป็นผู้หญิงก็นอนให้เรียบร้อยหน่อยไม่ใช่แผ่กระจาดถึงใครจะไม่เห็นก็ตามเถอะ
advertisements