แผ่นดินกลบหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

แผ่นดินกลบหน้า หมายถึง ตาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แผ่นดินกลบหน้า เช่น

  • พวกคนชั่วบางทีก็ต้องรอให้แผ่นดินกลบหน้าเสียก่อนจึงจะเลิกก่อกรรมทำชั่ว
  • ต่อให้แผ่นดินกลบหน้าผมก็ไม่ยอมให้พวกคนชั่วมาคอยเอาเปรียบคนดีแน่นอน
advertisements