แผ่ศักราช แปลว่าอะไร หมายถึง…

แผ่ศักราช หมายถึง นอนแผ่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แผ่ศักราช เช่น

  • สงสัยวันนี้ลูกคงจะเหนื่อยมากมาถึงก็แผ่ศักราชไม่ยอดเปลี่ยนเสื้อผ้า
  • กลับมาบ้านก็นอนแผ่ศักราชเชียวนะ
advertisements