แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร แปลว่าอะไร หมายถึง…

แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร หมายถึง การยอมแพ้เพื่อให้เรื่องสงบย่อมดีกว่าชนะบนความสูญเสีย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร เช่น

  • โบราณว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร ดีแล้วที่นายยอม ๆ ไปก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปกว่านี้
  • ถ้านายชกไปตามคำท้าทายตอนนั้นป่านนี้นายก็อยู่โรงพักแล้ว นี่แหละที่โบราณว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
advertisements