แมลงวันไม่ตอมแมลงวัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

แมลงวันไม่ตอมแมลงวัน หมายถึง พวกเดียวกันไม่ว่าหรือทำร้ายกันเอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แมลงวันไม่ตอมแมลงวัน เช่น

  • คนพวกนั้นถือคติแมลงวันไม่ตอมแมลงวัน ถึงจะยุให้แตกคอกันยังไงก็ไม่สำเร็จหรอก
  • ในวงการนี้เขาถือกันว่าแมลงวันไม่ตอมแมลงวัน ใครที่ทำร้ายพวกเดียวกันหรือใส่ร้ายกันเขาไม่เอาไว้แน่
advertisements