แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ หมายถึง รู้ว่าอันตรายยังเข้าไปหา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ เช่น

  • เธอนี่มันแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเสียจริง รู้ว่าเขาเจ้าชู้ก็ยังไปรักเขาอีก
  • นายก็รู้ว่าลงทุนครั้งนี้มันเสี่ยงล้มละลายนายก็ยังลงทุน แบบนี้เขาเรียกว่าแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ
advertisements