แมวไม่อยู่หนูระเริง แปลว่าอะไร หมายถึง…

แมวไม่อยู่หนูระเริง, แมวไม่อยู่หนูร่าเริง  หมายถึง หัวหน้าหรือผู้ปกครองไม่อยู่ ผู้ที่อยู่ในปกครองก็พลอยหลงระเริง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แมวไม่อยู่หนูระเริง เช่น

  • พ่อแม่เธอไปต่างจังหวัดหลายวัน แมวไม่อยู่หนูระเริงเลยซินะ
  • ช่วงที่หัวหน้าไม่อยู่ก็ทำงานทำการกันด้วย ไม่ใช่ว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริง
advertisements