แม่ม่ายไร้ทาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

แม่ม่ายไร้ทาน หมายถึง แม่ม่ายที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แม่ม่ายไร้ทาน เช่น

  • พอสามีเธอเสียเธอก็พลอยกลายเป็นแม่ม่ายไร้ทานเพราะสามีที่ติดการพนัน
  • ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแม่ม่ายไร้ทานแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมรักในความดีของเธอ
advertisements