โกงมะโรงมะเส็ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

โกงมะโรงมะเส็ง หมายถึง โกงกลับกลอก, เกเรที่สุด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โกงมะโรงมะเส็ง เช่น

  • สมัยก่อนหลวงพ่อขึ้นชื่อว่า โกงมะโรงมะเส็ง เป็นที่สุด แต่พอบวชท่านก็ละทิ้งทุกอย่างจนเป็นที่เคารพนับถือ
  • นี่ถ้ามันไม่เล่น โกงมะโรงมะเส็ง ใส่ก่อนฉันคงชนะใสไปแล้ว
advertisements