โกรธหมาดำ ทำหมาแดง แปลว่าอะไร หมายถึง…

โกรธหมาดำ ทำหมาแดง หมายถึง โกรธคนหนึ่งแต่ไปทำอีกคนหนึ่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โกรธหมาดำ ทำหมาแดง เช่น

  • พ่อแม่บางคนทะเลาะกันแล้วไปลงที่ลูก เข้าทำนองว่า โกรธหมาดำ ทำหมาแดง
  • เอ็งจะ โกรธหมาดำ ทำหมาแดง อย่างนี้มันไม่ถูก หมามันทำอะไรให้ โกรธคนก็ทำกับคนซิ
advertisements