โปรดสัตว์ได้บาป แปลว่าอะไร หมายถึง…

โปรดสัตว์ได้บาป หมายถึง ทำดีแต่กลับได้ผลร้ายตอบแทน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โปรดสัตว์ได้บาป เช่น

  • ฉันอุตส่าห์ช่วยห้ามไม่ให้สามีเธอทำร้ายเธอ แต่เธอกลับว่าฉันทำให้เธอต้องเลิกกับสามี รู้อย่างนี้ฉันไม่โปรดสัตว์ให้ได้บาปหรอก
  • เห็นว่าเธอจะไปสอบไม่ทันฉันถึงได้ไปส่งเธอจนไปทำงานสาย แล้วเธอกลับมาบอกว่าเกือบไม่ได้สอบเพราะฉัน แบบนี้ซินะที่เขาว่าทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป
advertisements