โยนหัวโยนก้อย แปลว่าอะไร หมายถึง…

โยนหัวโยนก้อย หมายถึง โยนเหรียญหรือสิ่งของแล้วทายว่าจะตกลงมาหงายด้านหัวหรือก้อย, เสี่ยงทาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โยนหัวโยนก้อย เช่น

  • ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มาโยนหัวโยนก้อยกัน
  • เดี๋ยวเราโยนหัวโยนก้อยกันถ้าใครทายผิดออกไปรายงานหน้าชั้น
advertisements