โลภมากลาภหาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

โลภมากลาภหาย หมายถึง ยิ่งอยากได้มากสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โลภมากลาภหาย เช่น

  • เพราะนายอยากถูกหวยรางวัลใหญ่เลยทุ่มเงินซื้อ สุดท้ายก็ไม่ถูกเป็นไงแบบนี้เขาเรียกว่าโลภมากลาภหาย
  • เพราะเขาอยากได้คนสวยมาเป็นแฟนเลยจีบทีละหลายคนสุดท้ายก็โลภมากลาภหายไม่มีใครยอมเป็นแฟนสักคน
advertisements