โอดกาเหว่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

โอดกาเหว่า หมายถึง ร้องไห้คร่ำครวญ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โอดกาเหว่า เช่น
– พ่อเขาไปสู่สุขคติแล้ว เธอยังจะ โอดกาเหว่า ให้พ่อต้องเศร้าใจอีกหรือ
– จะมัวแต่ โอดกาเหว่า อยู่ทำไม ยังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะนะ

advertisements