โอษฐภัย แปลว่าอะไร หมายถึง…

โอษฐภัย หมายถึง ภัยทีเกิดจากคำพูดของตัวเอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โอษฐภัย เช่น
– พูดอะไรไม่รู้จักคิดให้ดีเสียก่อน ระวัง โอษฐภัย จะมาถึงตัว
– ตัวอย่างคนที่ต้องประสบเคราะห์ร้ายเพราะ โอษฐภัย ของตนก็มีอยู่มาก

advertisements