โอ้โลม แปลว่าอะไร หมายถึง…

โอ้โลม หมายถึง ปลอบโยน, เอาใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โอ้โลม เช่น
– ผู้ชายคนนั้น โอ้โลม หล่อนอยู่เสียนานคงหวังอะไรอยู่แน่
– เขาพยายามจะ โอ้โลม ให้เธอหายจากความโศกเศร้า

advertisements