ใจปลาซิว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใจปลาซิว หมายถึง ใจเสาะ ไม่กล้าสู้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใจปลาซิว เช่น

  • ไม่คิดเลยว่าคนตัวโตอย่างนายจะ ใจปลาซิว ไม่กล้าจับลูกหมา
  • เป็นลูกผู้ชายเสียเปล่า ให้ทำอะไรก็ ใจปลาซิว ข้าว่าเอ็งไปหากระโปรงมาใส่ดีกว่า
advertisements