ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ หมายถึง พูดให้ใจอ่อนหรือคล้อยตาม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ เช่น

  • เด็กพวกนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะว่าจะสอนอะไรพวกเขาก็ให้ ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ ถึงจะฟัง
  • เพราะคุณเอาแต่ใช้ไม้แข็งลูกถึงไม่ยอมฟังคุณ ทำไมถึงไม่ลอง ใช้น้ำเย็นเข้าลูบ ดูบ้างเผื่อจะดีขึ้น
advertisements