ใช้หนึ่งเป็นสอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใช้หนึ่งเป็นสอง หมายถึง ทำเกินคำสั่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใช้หนึ่งเป็นสอง เช่น

  • ใช้หนึ่งเป็นสอง ถ้ามันดีกับงานก็ดี แต่นี่นายกลับทำให้งานเสียหายนักกว่าเดิมอีกนะ
  • คุณนี่ยังไงกัน ใช้หนึ่งเป็นสอง ทุกที คราวนี้ผมขอไฟล์รายงานคุณก็ใส่แฟ้มมาให้ผมอ่าน แบบนี้มันสิ้นเปลืองวัสดุของบริษัทนะ
advertisements