ใช้ไม้แข็ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใช้ไม้แข็ง หมายถึง ทำอย่างเด็ดขาดและแข็งกร้าว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใช้ไม้แข็ง เช่น

  • การฝึกวิชาทหารถ้าไม่ ใช้ไม้แข็ง เสียเลยก็จะทำให้เสียการปกครองไปโดยปริยาย
  • ก็เพราะคุณเอาแต่ใช้ไม้นวมกับลูกทุกวันนี้มันถึงได้ใจ เห็นทีจะต้อง ใช้ไม้แข็ง ดัดนิสัยกันเสียบ้างแล้ว
advertisements